çoğaltabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğaltma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğaltmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ğal-ta-bil-mek