ne demek?

Çoğaltma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Örnekleri dilediğimizce çoğaltabiliriz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ço-ğal-ta-bil-mek


Çoğaltmaya gücü yetmek

Kullanımı;

"Büyük şirketlere verilen imtiyazlar sayesinde yeniden gelirlerimizi hissedilir şekilde çoğaltabildi."