çoğalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak, fazlalaşmak, ziyadeleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ğal-mak