çizinti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ufak sıyrık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yazıda üzeri çizilen yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-zin-ti