çizim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çizme işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çizilerek oluşturulmuş biçim

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi

İlişkili birleşik kelimeler; "geometrik çizim" "tasar çizim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-zim