çizgi çekmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bitirmek, sona erdirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çiz-gi çek-mek