çizdirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çizdirme ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çizdirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çiz-di-re-bil-mek