çivitli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde çivit bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çivitli sudan geçirilmiş olan "(çamaşır)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-vit-li