ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çivicinin yaptığı iş; mıhçılık

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Adam şimdi demircilik, çivicilik, manifaturacılık yapıyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çi-vi-ci-lik