çit sarmaşığıgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, çit sarmaşığı, kahkaha çiçeği, mahmude, küsküt vb. bitkileri içine alan bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çit sar-ma-şı-ğı-gil-ler