ne demek?

Yağmur ansızın çiselemek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

çi-se-le-yi-ver-mek