çirişli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiriş sürülmüş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnceliği kola ile örtülmüş "(bez, kumaş)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-riş-li