çirişçi çanağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiriş hazırlamakta kullanılan derin kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-riş-çi ça-na-ğı