çinçilyagiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örnek hayvanı çinçilya olan kemiriciler familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çin-çil-ya-gil-ler