çimentolayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çimentolama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çimentolamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-men-to-la-ya-bil-mek