çimentolatmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çimento ile sıvatmak, çimento karışımı malzeme ile yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-men-to-lat-mak