çilingir sofrası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerine meze ve içki konmuş tepsi, küçük içki sofrası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-lin-gir sof-ra-sı