çilemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yağmur çiselemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Nemlenmek, ıslanmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bülbül şakımak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-le-mek