çile ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zahmet, sıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çille

Örnek / Cümle; "Bu garibin hayatında çile hiç bitmiyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Bu kazağa kaç çile iplik gitti."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yay kirişi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "çilehane"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-le