çiftleşebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiftleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiftleşme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift-le-şe-bil-mek