çifte standart ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çif-te s-tan-dart