ne demek?

► nakkare

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim müzik

Kullanımı;

"Bazı kahve ve çadırlarda bıçkınlar ve tulumbacılar zurna, darbuka, zilli maşa ve çifte nağra denilen büyücek dümbelek eşliğinde semai okurlardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çif-te nağ-ra