çifte nağra ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine bağlı küçük iki dümbelekten oluşan çalgı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çif-te nağ-ra