çifte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İkisi bir arada bulunan veya ikili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Farsça cufte

Örnek / Cümle; "Bugün çifte mutluluk yaşadım."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çift kürekli "(sandal, kayık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

At, eşek ve katırın arka ayaklarıyla vuruşu, tekme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İki namlulu av tüfeği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "çifte bahis" "çifte demir" "çifte dikiş" "çiftehane" "çifte kavrulmuş" "çifte kıskaç" "çifte kumrular" "çifte nağra" "çifte standart" "çifte şans" "çiftetelli" "çifte vatandaş" "dörtçifte" "ikiçifte" "sekizçifte"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çif-te