çift kişilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki kişi için

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki kişiye ait olan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İki kişinin kullanımına uygun


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift ki-şi-lik