çift kanatlılar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sinekler gibi iki kanadı olan ve emici ağızları bulunan böcekler takımı, iki kanatlılar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift ka-nat-lı-lar