çift ile koyun gerisi oyun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`en zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir, diğer işler eğlence gibidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift ile ko-yun ge-ri-si oyun