çift dalma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakta güreşirken beklenmeyen bir atılımla karşısındakinin iki ayağını birden kapma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift dal-ma