çift ayaklılar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyargaları sekiz eklemli, vücut halkalarında ikişer çift ayak bulunan, ıslak ve karanlık yerleri seven çok ayaklılar topluluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift a-yak-lı-lar