çiftçinin karnını yarmışlar kırk tane gelecek yıl çıkmış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çiftçinin ürünü her yıl bir afete uğrar, o da hep gelecek yıla umut bağlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift-çi-nin kar-nı-nı yar-mış-lar kırk tane ge-lecek yıl çık-mış