TDK Uyumlu Güncel Türkçe Sözlük

"Nedir Ara"

ç  ğ  ş  â  ı  î  ö  ü  û

çiftçinin karnını yarmışlar kırk tane gelecek yıl çıkmış ne demek?


Hecelenişi / Hecelemesi;
çift-çi-nin kar-nı-nı yar-mış-lar kırk tane ge-lecek yıl çık-mış