çiğneyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiğneme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiğnemeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çiğ-ne-ye-bil-mek