çiğnetebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiğnetme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiğnetmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çiğ-ne-te-bil-mek