ne demek?

"en kolay bir iş dahi emek gerektirir" anlamında kullanılan bir söz

Kullanımı;

"Boğazımıza kadar bunlara gömülü bulunduğumuz yaşlarda, bu fikri çiğnemeden yutmak işten bile değildi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çiğ-ne-me-den yu-tul-maz