çiğleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göze batmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaba davranışlarda bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çiğ-leş-mek