çiğde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hünnap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu ağacın kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğünde, güzün olgunlaşan yemişi


Hecelenişi / Hecelemesi;
çiğ-de