çiçeklenme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçeklenmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçeğin açma zamanı

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tuzların billurlaşma sularını yitirerek toz durumuna gelmesi


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-çek-len-me