çiçeklendirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçekli duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçekli bir durumdaymış gibi görünmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-çek-len-dir-mek