çiçek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi

Özelliği / Tipi / Türü; "bitki bilimi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz

Özelliği / Tipi / Türü; "kimya"

İlişkili birleşik kelimeler; "çiçek aşısı" "çiçek bahçesi" "çiçek biti" "çiçek boyası" "çiçek bozuğu" "çiçek çocukları" "çiçek durumu" "çiçek dürbünü" "çiçekevi" "çiçek pazarı" "çiçek sapçığı" "çiçek sapı" "çiçeksever" "çiçek soğanı" "çiçek suyu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-çek