çeyrek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dörtte bir

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Farsça çār + yek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeyrek altın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

On beş dakikalık zaman

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Alman markı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,argo"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüş mecidiyenin dörtte biri değerinde olan beş kuruş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "çeyrek altın" "çeyrek final" "çeyrek finalist" "çeyrek son" "ilk çeyrek" "son çeyrek" "üççeyrek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çey-rek