ne demek?

Çeyiz eşyası

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Obanın kızları geceyi gündüze katmışlar, çeyizlikler hazırlamışlardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çe-yiz-lik

Çeyiz olarak hazırlanan, çeyiz için ayrılan

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Kızımın çeyizlik altınları onlar."

Çeyiz yapmaya uygun

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Saniye’nin çeyizlik malzemelerinden artanlar, bana ve üç ablama olacak şekilde planlanıyor, kesiliyor, biçiliyor..."