çevrinmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin etrafında saygı ile dolanmak, tavaf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini çevirmek, dönmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çev-rin-mek