çevreleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevreleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevrelemeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çev-re-le-ye-bil-mek