ne demek?

Çevreleme işi yapılmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Annemin beyaz namaz beziyle çevrelenmiş başı kapıdan uzanmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çev-re-len-mek