çevre sağlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir çevrede yaşayan kişilerin sağlığını etkileyen dış faktörler ve alınan önlemler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çev-re sağ-lı-ğı