çevirme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevirmek işi, tedvir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevrilmiş, tercüme edilmiş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "çevirme ağı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-vir-me