çeviri yazı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir alfabeye çevirme yolu, yazı çevirimi, transkripsiyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sözlü metinlerin ses inceliklerinin ayrıntılı bir biçimde özel işaretlerle yazıya aktarılması


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-vi-ri ya-zı