çerezlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çerez türünden bir şeyler yemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyden biraz yararlanmak, çimlenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-rez-len-mek