çerağ uyandırma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cem ayinlerinde, güneşin batışıyla çerağın yakılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-rağ u-yan-dır-ma