çerağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mum, kandil, lamba vb. ışık veren araç, çırağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça çerāġ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Işık, çırağ

İlişkili birleşik kelimeler; "çerağ dinlendirme" "çerağ uyandırma"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-rağ