çerçi başındakini satar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`satıcı elinde neyi varsa satar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
çer-çi ba-şın-da-ki-ni sa-tar