çerçeveletebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çerçeveletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çerçeveletmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çer-çe-ve-le-te-bil-mek