çerçevelemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi çerçeve içine almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye çerçeve geçirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çer-çe-ve-le-mek